Actie: InkomstenBelasting aangifte 2019 vanaf slechts € 75,-

 In Nieuws

Heeft u de aangifte inkomstenbelasting 2019 al gedaan? Zo, niet. Let dan goed op! Elk jaar moet u aangifte doen en dat is voor velen weer een helse klus! Bovendien heeft niemand er zin in en tijd wordt hier slechts zelden voor vrijgemaakt. Logisch ook, u kunt natuurlijk wel wat leukers verzinnen.

Speciaal voor u hebben wij dan ook de actie bedacht om u te helpen en vanaf € 75,-* uw IB-aangifte over 2019 te doen. Wanneer u en uw fiscaal partner door ons de IB-aangiften laten verzorgen, rekenen wij voor u samen slechts € 85,-.

Om de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen zijn de volgende zaken (voor zover van toepassing) van uzelf en van uw eventuele partner nodig:

 • Jaaropgave salaris
 • Jaaropgave hypotheek
 • Als je in 2019 een woning hebt gekocht en/of verkocht, dan de notarisafrekening van deze
  aankoop en/of verkoop en de taxatienota
 • WOZ-beschikking van je woning (huidige en evt. nieuwe of voormalige woning) Let op, WOZ
  waarde die van kracht is voor belastingjaar 2019 (zie aanslag Gemeentelijke Belastingen)
 • Betaalde lijfrentepremie of premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Opgave pensioenopbouw (bij de werkgever) over het jaar 2018 (factor A). Dit is alleen
  noodzakelijk als je premie betaalt voor een lijfrenteverzekering.
 • Lijfrentepolissen + spaarplannen
 • Saldi van spaarrekeningen en beleggingen op 1 januari 2019
 • Overzicht giften gedaan in 2019
 • Totaal aan ziektekosten door jezelf betaald in 2019 (excl. premie basiszorgverzekering en
  aanvullende verzekeringen incl. niet vergoede ziektekosten)
 • Betaalde of ontvangen alimentatie in 2019
 • Kosten voor kinderopvang in 2019
 • Legitimatiebewijzen inclusief BSN nummer van kinderen (vereiste van Belastingdienst)
 • Saldo van eventueel reeds ontvangen Voorlopige Aanslag 2019
 • Overzicht saldo van eventueel openstaand krediet, persoonlijke lening of roodstand
 • Woon je in een appartement en is er een vereniging van eigenaren (VVE) dan een overzicht
  van het saldo wat staat op de rekening van de VVE
 • Aanslag voorgaand jaar, voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven.

Uiteraard bespreken wij mogelijk bijzondere aanvullingen graag met u persoonlijk. Uiteraard is het ook mogelijk dat wij uw aangifte zonder dat u bij ons langs hoeft te komen. Bel ons voor de mogelijkheden 072-5628305. Onze medewerkers staan u graag te woord!

Ter informatie: Uiterste inzend datum

 1. Als wij vóór 25 maart 2020 alle stukken hebben ontvangen, zullen wij de aangifte voor 1 april 2020 indienen bij de Belastingdienst. Je ontvangt dan voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.
 2. Als wij vóór 15 april 2020 alle stukken hebben ontvangen, zullen wij de aangifte voor 1 mei 2020 indienen bij de Belastingdienst. Je ontvangt dan na 1 juli bericht van de Belastingdienst.

*Let op! De actie loopt tot 25 maart 2019 en is gebaseerd op aangifte zonder bijzonderheden. Bij complexe aangifte bespreken wij met u vooraf een vast tarief op basis uw specifieke situatie.