BV of geen BV: Welke ondernemingsstructuur is fiscaal het slimst?

 In Nieuws

Met een persoonlijke onderneming profiteer je van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, die u niet krijgt in een BV. Daar staat wel tegenover dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting steeds lager worden naarmate het inkomen hoger is. De BV geeft daar in tegen wel de mogelijkheid inkomen uit te stellen. Maar hoeveel speelruimte er is, is ook weer afhankelijk van de hoogte van het loon. Dat mag weer niet lager zijn dan het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Uiteraard spelen naast de belastingheffing ook andere factoren een rol, zoals aansprakelijkheid en commercialiteit. Ik ga nu alleen in op de belastingheffing.

In de praktijk word het volgende geroepen: een persoonlijke onderneming is fiscaal gunstiger bij een winst tussen 100.000 en 150.000 euro. Dit verschilt echt per ondernemer.

Een voorbeeld

Een ondernemer heeft een winst van 100.000 euro. Welke ondernemingsvorm is voor hem fiscaal gunstiger, als hij erop mikt jaarlijks zo min mogelijk belasting te betalen? Laten we ervan uitgaan dat de ondernemer alleen rekening houdt met de winst. Andere factoren laat hij buiten beschouwing, zoals hypotheekrenteaftrek en pensioen- en lijfrentepremies. En we maken het ook eenvoudig door ervan uit te gaan dat de ondernemer alle winst ieder jaar opmaakt. Dus dat de BV ieder jaar alle winst uitkeert in de vorm van loon en dividend. Kijk maar eens naar de volgende vergelijking.

Persoonlijke onderneming of BV?

De persoonlijke onderneming is in dit voorbeeld bijna 3.000 euro per jaar voordeliger. Dit kan oplopen als we ook rekening houden met de startersaftrek (voor beginnende ondernemers) en de oudedagsreserve. Aan de andere kant biedt de BV de mogelijkheid om winst gedeeltelijk uit te stellen door het geld dat je niet privé nodig hebt, voorlopig niet uit te keren. Met bovenstaande vergelijking zijn we er dus nog niet, als we die voor jou op maat gaan maken.

 

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met één van onze deskundige.