Aftrek studiekosten; belastingtips voor zzp-ers.

 In Nieuws

De hoofdregel

Aftrek studiekosten is een onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk mogelijk als bedrijfskosten of als particulier als kosten in de aangifte inkomstenbelasting. De fiscus maakt onderscheid tussen diverse categorieën: studie voor een hobby, studie voor persoonlijke ontwikkeling en studie voor je bedrijf. De laatste kan volledig of gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

Aftrek studiekosten voor een hobby

In geval van een hobby is aftrek studiekosten niet mogelijk. Wat een hobby is hangt echter af van je beroep.

Aftrek studiekosten voor persoonlijke ontwikkeling

Een studie die veel verder gaat dan nodig is voor je huidige beroep is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. De fiscus spreekt dan van scholingskosten.

Aftrek studiekosten is mogelijk als particulier in de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden de volgende beperkingen:

  • er geldt vanaf 2013 een drempel van €250 met een maximum van €15.000
  • de btw is niet apart terug te vorderen
  • de reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar
  • de kosten van een werkkamer zijn niet aftrekbaar.

De overige kosten zijn uitsluitend aftrekbaar als het extra kosten zijn die nodig zijn voor je studie. Zo zijn de kosten (afschrijving) van een tablet of laptop meestal niet aftrekbaar omdat anderen die geen studie volgen ook die kosten hebben. Je moet deze regels goed kennen om de juiste aftrekpost te berekenen.

Beperkte aftrek studiekosten voor jouw bedrijf

Aftrek studiekosten als bedrijfskosten is toegestaan als je een opleiding volgt voor je bedrijf, voor nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van je kennis. Verder mag je de btw terugvragen en zijn de reis- en verblijfkosten tot aftrekbaar (er geldt een maximum).

Omdat een opleiding ook privé voordelen heeft, vallen de kosten vaak onder de zogenaamde gemengde kosten. Er geldt een aftrekbeperking voor  congressen, seminars, excursies, studiereizen e.d..

Reizen om nieuwe markten te verkennen vallen niet onder het begrip studiereizen en zijn dus volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.

Studiekosten zijn 100% bedrijfskosten

Volledige aftrek studiekosten en aftrek btw:

  • als je specifiek voor je onderneming een opleiding volgt om je kennis op peil te houden of uit te breiden, en
  • het betreft een vakcursus of bedrijfsopleiding gericht op het verwerven van een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden.

Of de cursus wordt afgesloten met een examen is niet van belang. Ook is de naamgeving (cursus, seminar, …..) niet bepalend voor de aftrek.

De aftrek van reis- en verblijfkosten blijft onderhevig aan de aftrekbeperking van 80% of een drempel van €4500 (cijfers 2017).