5 belastingvoordelen voor de zzp’er

 In Nieuws

1. Zelfstandigenaftrek

Iedere actieve ondernemer die jonger is dan 65 jaar en voldoet aan het urencriterium (je moet minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebben besteed in het belastingjaar), heeft recht op zelfstandigenaftrek. Dat komt neer op zo’n drie dagen per week. Werk je ook in loondienst? Let dan ook op dat je meer dan 50% van je tijd aan je bedrijf hebt moeten besteden.

2. Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek kun je ook aanspraak maken op de startersaftrek, die voor 2018 is vastgesteld op 2123 euro. Deze aftrekpost is geïntroduceerd om startende ondernemers, die in eerste instantie nog maar weinig winst maken, fiscaal te ondersteunen en is simpel gezegd een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar van een onderneming mag je deze extra aftrekpost maximaal drie keer toepassen.

3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je deels arbeidsongeschikt bent, kun je je ook aanspraak maken op de startersaftrek. Het urencriterium is dan verlaagd naar 800 uur. Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek respectievelijk 12.000, 8.000 en 4.000 euro, waarbij ook geldt dat je aftrek nooit hoger is dan je winst.

4. MKB-winstvrijstelling

Je hebt als ondernemer ook recht op MKB-winstvrijstelling. Zelfs als je niet voldoet aan het urencriterium. 14% van je winst (na de ondernemersaftrek van 1. en 2.) is onbelast.

5. Aftrekbare zakelijke kosten

Alle kosten die je voor je onderneming uit zakelijk oogpunt hebt gemaakt, zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen. Denk aan marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Wellicht ten overvloede: om geld terug te krijgen van de belasting, moet je de kosten die je als ondernemer maakt wel kunnen verantwoorden in je administratie. De Belastingdienst heeft een overzichtelijke opsomming van mogelijk aftrekbare kosten opgesteld.